Tillväxtjournalen
PC PAL

Tillväxtjournalen
Bas

Tillväxtjournalen
Pro

Tillväxtjournalen
Pro Viewer

Growth Chart Component

Data delning
En användare
Data sparas lokalt”
Multipla användare
Data delas mellan användare
Integreras med existerande journalsystem Integreras med existerande journalsystem
Nyckelfunktioner
Inmatning av mätvärden
Omedelbara beräkningar
Inmatning av mätvärden
Omedelbara beräkningar
Omedelbara beräkningar Inmatning av mätvärden
Omedelbara beräkningar
Högkvalitativa tillväxtkurvor
Avancerade zoomalternativ
Högkvalitativa tillväxtkurvor
Avancerade zoomalternativ
Högkvalitativa tillväxtkurvor
Avancerade zoomalternativ
Högkvalitativa tillväxtkurvor
Avancerade zoomalternativ
Plottning av korrigerad ålder i grafer Plottning av korrigerad ålder i grafer Plottning av korrigerad ålder i grafer Plottning av korrigerad ålder i grafer
Konfigurerbara grafinställningar Konfigurerbara grafinställningar Konfigurerbara grafinställningar Konfigurerbara grafinställningar
Kopiera och Klistra in
Spara som PDF
Kopiera och Klistra in
Spara som PDF
Kopiera och Klistra in
Spara som PDF
Kopiera och Klistra in
Spara som JPEG, GIF, PDF, PNG, BMP, EMF
Mini grafer
SDS kurvor
Mini grafer
SDS kurvor
Mini grafer
SDS kurvor
 
Händelseregistrering och visning Händelseregistrering och visning    
  Användaradministration
Audit trail
   
Installation & Integrering
Klient installation Klient och server installation
SQL databas
Integrering i extern applikation Integrering i extern applikation
       

Om Tillväxtjournalen

Subscribe to our Newsletters

 

Tillväxtjournalen i hela världen


Tillväxtjournalens versioner

Kontakta oss

  • Frankrike: +33 953 21 44 00
  • USA: Avgiftsfritt +1 877 469 7272
  • Sverige: 08-724 44 00
  •  

Connect

Facebook