Tillväxtjournalen
PC PAL

Mer

30-dagars gratis testversion.
Ladda ner nu


Behöver ni hjälp med att välja rätt version av Tllväxtjournalen?
Kontakta oss

Besök webbsiten för Growth Chart Component, som är våran komponent för Tillväxtkurvor:
www.growthcharts.info

En allt-i-ett elektroniskt verktyg för tillväxtkurvor

Tillväxtjournalen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal intresserade av att förbättra kvaliteten på beräkning av barns tillväxt. Tillväxtjournalen hanterar dataregistrering, beräkning och visualisering på ett flexibelt och intuitivt sätt.

Tillväxtjournalen optimerar kontroll och analys av tillväxtuppgifter, och ger dig det bästa sättet att samla, organisera och presentera värdefulla data om barns tillväxt.

Tack vare PC PAL's breda och varierade uppsättning av tillväxtreferenser, så kan
Tillväxtjournalen konstruera högupplösta diagram och rita ut både uppmätta
och beräknade värden med:

 • Referenser till olika länders befolkningsstorlek
 • Referenser till särskilda syndrom
 • Mallar för tillväxtkurvor finns i olika språk

Du kan dra nytta av vår expertis inom elektroniska tillväxtkurvor
eftersom Tillväxtjournalen gör det:

 • Lätt att på ett heltäckande sätt övervaka barns tillväxt
 • Möjligt att utan dröjsmål upptäcka tillväxtproblem

Mata in data i Tillväxtjournalen redan vid födseln.

 • Korrigering av gestationsålder är tillgänglig för barn födda för tidigt.
 • Varje besök matas in med 7 olika parametrar såsom längd, vikt, huvudomfång och sitthöjd.
 • Möjlighet att mata in föräldrars värden och beräkna målhöjden.

Statistik (SDS och percentiler) sker omedelbart för varje parameter.
Dessutom genomförs automatiskt ett dussin beräkningar för extra utvärderingskriterier, inklusive BMI, beräknad vuxenhöjd och tillväxthastigheten.

Pubertet och skelettålder kan skrivas in i Tillväxtjournalen.
Båda är viktiga aspekter för diagnos av endokrina störningar och för uppföljning av behandling med tillväxthormon.

Händelsesektionen möjliggör för användare att fritt skapa poster.
Den kan användas för en mängd olika ändamål, t ex för att ange utvecklingsstadier, operationer, behandlingar etc.

De kan sedan visas längs åldersskalan på en tillväxtkurva.

Rapporter är:

 • Utformade för att presentera olika former av tillväxtuppgifter i en logisk struktur.
 • Kan exporteras som PDF och kan skrivas ut direkt från Tillväxtjournalen.

Om Tillväxtjournalen

Subscribe to our Newsletters

 

Tillväxtjournalen i hela världen


Tillväxtjournalens versioner

Kontakta oss

 • Frankrike: +33 953 21 44 00
 • USA: Avgiftsfritt +1 877 469 7272
 • Sverige: 08-724 44 00
 •  

Connect

Facebook